top of page

om Mission Latina

HVAD?

Mission Latina støtter kirker, præster og ledere i Latinamerika til at plante og drive menigheder, til at blive selvkørende og til give fattige håb, bedre forhold og et møde med Kristus.

Vi faciliterer fællesskab og medvandring i mission mellem danskere og latinamerikanere til gensidig inspiration for både latinamerikanere og danskere. 

 

Hvad vil vi konkret gøre?

I første omgang er der to konkrete projekter, som vi vil støtte, følge, bede for og informere om. De to projekter er:

  1. De lutherske menigheder Cristo Rey i Bogotá, ledet af pastor Harold Arango, og det netværk, som præst og menigheder udgør for andre lutherske kristne i Colombia.

  2. Casa de misericordia, plantning af ny luthersk menighed i Yurimaguas i Peru, ledet af Jorge Quintana (Coco).

Andre projekter, menigheder, diakonale og sociale tiltag og støtte til konkrete personers teologiske, pastorale uddannelse kan også komme på tale, såfremt økonomien er til det, og det skønnes at være inden for formålet.

HVORDAN?

Hvordan vil vi besvare vores ”hvorfor” og nå vores mål?

  • Vi vil støtte projekterne med forbøn, opmuntring, kontakt og økonomi. 

  • Vi vil arbejde med "missions-medvandrere", hvor kristne og foreninger i Danmark følger de kristne og projekterne i Latinamerika, og selv får input og inspiration tilbage. 

  • Gennem god og effektiv kommunikation og information vil vi inddrage såvel modtagere som givere. Ved at gøre vejen fra en giver i DK til konkret hjælp i Latinamerika meget kort vil vi gøre det attraktivt at være en del af projektet.

  • Gennem mødevirksomhed vil vi forkynde og undervise om det frigørende evangelium og om behovet for mission og diakoni i verden.

  • Vi vil have så lidt administration som muligt, men hvis antallet af givere og projekter vokser, kan der på sigt blive behov for ansættelser.

  • Vi vil formidle kontakt mellem kristne i Danmark og menigheder og kristne i Latinamerika, på længere sigt gerne gennem besøgsrejser, volontør-kontakter, m.m.

Klik og læs mere om, hvorfor der er brug for Mission Latina.

IMG-20220724-WA0005_edited_edited.jpg
bottom of page