Bibelstudie
Læs eller lyt til forskellige typer af bibelundervisning, studiematerialer og forkyndelse. 

Lyt til Roars bibelundervisning ud fra Åb 2,1-7 og med en gennemgang af brudemotivet i Bibelen.

Lyt til bibelundervisning om sammenhængen mellem Guds løfter og Guds sendelse, og med fokus på, at løftet om barnekår hos Gud går forud for alle opgaver og al sendelse. Bibelundervisning i relation til studiematerialet "Løfternes Gud". 

Lyt til bibelundervisning om Guds løfter op gennem Det Gamle Testamentes om Messias, frelseren, og om hvordan Jesus opfylder disse løfter. Bibelundervisning i relation til studiematerialet "Løfternes Gud".

1/3

Please reload

Facebook-Logo%20(1)_edited

Email: roar.steffensen@gmail.com

Tel: +45 6133 9483